Edelényi Földvár/Tájház

Edelényi Földvár/Tájház

A Borsodi Földvár a történelmi Borsod vármegye első ispánsági központja, esperesi székhelye, a megye névadó vára.
Anonymus Gestájában arról ír, hogy a honfoglalás után Árpád kiküldte Borsot, hogy kémlelje ki a Tátráig terjedő vidéket. Ő ezután a környék népét összegyűjtve arra alkalmas helyen várat épített. A várat és a vidéket róla nevezték el Borsodnak. Területén 1987-1999 között folyt régészeti feltárás. A feltárás a vár sáncainak kutatásával kezdődött. Ennek elsődleges célja az volt, hogy megállapítsa a vár építésének pontos idejét, és tisztázza a sánc szerkezetét. A földvár feltárása tette világossá, hogy az ispáni várak nem faszerkezettel erősített földsáncok, ahogyan korábban vélték, hanem éppen fordítva, egy szintig földdel feltöltött favárak voltak.
A Borsodi Tájház Edelény város és a Bódva völgye regionális múzeuma. Gyűjtőkörébe a néprajz tárgyi és szellemi anyagán kívül az ipar- és agrártörténet, a művelődéstörténet, a helyismeret tartozik. Mindemellett helyet ad a Borsodi Földvár ásatása során előkerült leletanyag egy részének is.

Hírek

Nincsenek hírek ebben a kategóriában